2021

Prosiding Seminar Nasional Desiminasi Hasil Penelitian (deHAP) 2021

 

Klik disini untuk download Halaman Sampul Prosiding deHAP 2021

Daftar Isi

Artikel

Danang Sunyoto, Henry Sarnowo
PDF
Khairun Nisa, Mahagiyani Mahagiyani
PDF
Rini Raharti, Muhammad Ridwan, Nurfitriani Nurfitriani
PDF
Sandra Yogi Himawan, Bimo Harnaji
PDF
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Tsulist Ana Mushlihatun
PDF
Kartinah Kartinah, Fitri Nur Aissah, Nurwiyanta Nurwiyanta, Rini Raharti
PDF
Fikri Budi Aulia, Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah
PDF
Wika Harisa Putri, Nindyo Cahyo Kresnanto
PDF
Mohamad Najmudin, Achmad Ghaniy Bhasenda Putra
PDF
Fathonah Eka Susanti, Nining Widiyanti, Ani Ari Yanti
PDF
Agus Mulyono, Danang Wahyudi
PDF
Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Adinda Saraswati
PDF
Ridwan Ridwan, Muhammad Ryan Anugrah
PDF
Sunarya Raharja, Js. Murdomo
PDF
Francisca Romana Harjiyatni, Erna Sri Wibawanti, Anggara Reza Mulyawan
PDF
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni
PDF
Yuli Sri Handayani, Mar`ie Darusdi
PDF
Eko Nurharyanto, M. Nuryadi
PDF
Endang Sulistyaningsih, Abdul Kodiman
PDF
J.S. Murdomo, Sunarya Raharja, Khoinurul Nurhidayah
PDF
Erna Sri Wibawanti, R. Triyuli Purwono, Novi Ikawati
PDF
Ishviati Joenaini Koenti, Puja Pramana Kusuma Adi, Muhammad Agus Yasin
PDF
Paryadi Paryadi, Kiki Sapadirman
PDF
Puji Puryani, Dhandy Afrila Wisnu
PDF
Rendradi Suprihandoko, Hartanti Hartanti, Marhaenia Woro Srikandi
PDF
Pudja Pramana Kusuma Adi
PDF
Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan
PDF
Sukirno Sukirno, Endang Sulistyaningsih, Abd. Rasid Gusdiyanto R
PDF
R. Murjiyanto R. Murjiyanto, Rahmanu Hidayat
PDF
Sudiyana Sudiyana, Puspita Permata Sari
PDF
Takariadinda Diana Ethika, Suswoto Suswoto
PDF
Hartanti Hartanti, Rendradi Suprihandoko, Imam Syafi‘i
PDF
Wiwin Budi Pratiwi
PDF
Subeni Subeni
PDF
Sulistiya Sulistiya
PDF
Rini Anggraeni, B Tresno Sumbodo, Sri Kuning R Dewandini, Brandon Perdana P.J
PDF
Sri Kuning Retno Dewandini, Siti Rasidah
PDF
B. Tresno Sumbodo, Untoro Hariadi, Andi Julyanto Loi, Dwi Yoga Vandyan
PDF
Untoro Budi Surono, Sri Gati Hutomo
PDF
Titiek Widyasari
PDF
Nur Ayu Diana Citra Dewi S.P, Reja Putra Jaya
PDF
Mochamad Syamsiro, Bayu Megaprastio, Joko Winarno, Muhammad Arief Saputro, Zahrul Mufrodi
PDF
Sukamto Sukamto, Juriah Mulyanti, Adi Swandono
PDF
Mochamad Syamsiro, Muhammad Arief Saputro, Joko Winarno, Bayu Megaprastio, Zahrul Mufrodi
PDF
Eri Haryanto, Moh. Arif Maruf Setiawan
PDF
Yumarlin MZ Yumarlin MZ
PDF